Schottisbersån

Latest update 3/8/2018
General
Schottisbersån Create contactcard (vcf-file) for Schottisbersån
Josefsson André 
Juryvägen 50
226 57 Lund
Home: 046-18 94 88
Email: silenox@spray.se
Contact
Ella Hellström Create contactcard (vcf-file) for Ella Hellström
Sunnanväg 18 H
226 26 Lund
Work: 046-12 59 75
Email: schottisbersan@musiker.nu
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Dans,
Summary
Schotiisbersån anordnar folkmusikcafét
Spelhålet på 3-4 gånger per termin. Ta tillfället i akt att spela, dansa
eller bara fika och umgås med andra folkmusikintresserade. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .