Schola Lundensis

Latest update 3/8/2018
General
Schola Lundensis Create contactcard (vcf-file) for Schola Lundensis
Hedin Johannes 
Grönegatan 3c
222 24 Lund
Home: 046-18 46 40
Email: Johannes.hedin@telia.com
Homepage: www.fly.to/scholalundensis
Contact
Johannes Hedin Create contactcard (vcf-file) for Johannes Hedin
Grönegatan 3c
222 24 Lund
Home: 046-18 46 40
Work:
Email: Johannes.hedin@telia.com
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kör,
Summary
Schola Lundensis är en sånggrupp bestående av fem killar som alla bor i, eller i trakterna av Lund. Gruppen bildades i september 2002 under en körresa till Southwell i England. Samtliga medlemmar har en mångårig erfarenhet av kör- och ensemblesång och sjunger även i andra körer, t. ex. Lunds Kammarkör, Svanholm Singers och Lunds studentsångare.

Repertoaren består till största del av sakral musik skriven eller arrangerad för mansröster, men även profana verk ingår
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .