Puggehatten-Skånes Mykol. För.

Latest update 3/8/2018
General
Puggehatten-Skånes Mykol. För. Create contactcard (vcf-file) for Puggehatten-Skånes Mykol. För.
Botaniska Museet 
Ö. Vallgatan 18
223 61 Lund
Work: 046-222 40 61
Mobile: 0707-76 33 78
Email: info@puggehatten.se
Homepage: puggehatten.se/
Contact
Sigvard Svensson Create contactcard (vcf-file) for Sigvard Svensson
Botaniska museet Östra Va
223 61 Lund
Home: 0707-76 33 78
Work: 046-222 40 61
Email: info@puggehatten.se
Other information
Founded
1986 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Natur- och miljöarb,
Summary
Föreningen verkar för en bättre kännedom om Skånes svampar, ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen och en kartläggning av Skånes svampflora. Det innebär att vi under exkursionerna framförallt letar efter annat än matsvamp. Även icke medlemmar är mycket välkomna att delta i våra svamputflykter som arrangeras hela året!
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .