Prata På

Latest update 8/29/2018
General
Prata På Create contactcard (vcf-file) for Prata På
Mathias Andersson 
Kämnärsvägen 69 P
226 46 Lund
Mobile: 076 711 24 40
Email: pratapa.kontakt@gmail.com
Homepage: https://www.facebook.com/swedebate/
Contact
Mathias Andersson Create contactcard (vcf-file) for Mathias Andersson
Kämnärsvägen 69 P
226 46 Lund
Work:
Mobile: 076 711 24 40
Email: mathias91andersson@gmail.com
Other information
Founded
2016 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Övrig verksamhet, Studentverksamhet, Utbildning,
Tonårsverksamhet, Debatt,
Summary
Föreningen har som ändamål att ge ungdomar en röst och möjligheten att delta i diskussioner kring aktuella samhällsfrågor, samt stimulera till aktivt deltagande i det offentliga samtalet. Detta sker huvudsakligen genom att bedriva debatt och offentligt talande. Samt sprida, uppmuntra och ge ungdomar verktyg för att aktivt delta och påverka det offentliga samtalet. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .