PIL

Latest update 2/13/2020
General
PIL Create contactcard (vcf-file) for PIL
Christer Ljungqvist 
Jullovsvägen 16
224 67 Lund
Mobile: 0702-26 75 99
Email: christer.ljungquist@telia.com
Homepage: http://www.pil-lund.se/
Contact
Christer Ljungqvist Create contactcard (vcf-file) for Christer Ljungqvist
Jullovsvägen 16
224 67 Lund
Work:
Mobile: 0702-26 75 99
Email: christer.ljungquist@telia.com
Other information
Founded
1989 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Samverkan,
Summary
Remissinstans för idrottsföreningarna i Lunds kommun. Tema-kvällar Idrott.
Arrangerar Lunds kommuns Idrottsfest. Regelbundna möten med fritidsnämndens presidium, och idrottsförvaltning. Deltar i och är medlem i Sveriges Föreningar och Skånes Föreningar. Övriga arrangemang med anknytning till Idrott. 
Utsk. fören.typ
Idrott 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .