Pexet Polhemskolan

Latest update 10/23/2019
General
Pexet Polhemskolan Create contactcard (vcf-file) for Pexet Polhemskolan
C/O Laura Larsson 
Trollebergsvägen 41
222 29 Lund
Contact
Laura Larsson Create contactcard (vcf-file) for Laura Larsson
Kronvägen 3
23252 Åkarp
Work:
Mobile: 0704747227
Email: laura.larsson@outlook.com
Other information
Founded
1990 
Financial year begins (MMDD)
0901
National organisation
 
Activity
Dans, Fritidsverksamhet, Musik, Samverkan,
Studentverksamhet, Tonårsverksamhet, Vänskapsarbete, Design,
Film, Konst, Teater,
Summary
Vad är Pexet? Pexet är ett spex som varje år sätts ihop av elever i årskurs 1-3 på Polhemskolan i Lund. Detta är en årlig återkommande höjdpunkt bland samtliga gymnasieskolor i Lund. Rivaliteten mellan skolorna sätts varje år på prov vilket sporrar de olika spexen i Lund att anordna det bästa och roligaste spexet. Pexet är helt elevstyrt; olika elever är ledare s.k. ministrar för de olika grupperna, som därefter ser till att Pexet blir till verklighet. Idag engagerar Pexet över 160 ambitiösa Polhemselever som sliter hårt för att se till att traditionen lever kvar. I år ska vi visa att vi är herren på täppan när det kommer till att spexa. Hur drivs föreningen? För att sätta upp en föreställning i Pexets storlek krävs att man delar upp de 160 eleverna inom de olika arbetsområden. Dessa arbetsområden kan specifikt benämnas som de olika grupperna. I Pexet har vi 12 olika grupper som består av animations-grupp, dans-grupp, fest-grupp, film-grupp, foto-grupp, kostym-grupp, PR-grupp, rekvisita-grupp, skådis-grupp, smink-grupp, årsboks-grupp och bandet. Grupperna finns i olika storlekar, mellan 5-20 medlemmar och i varje grupp finner vi också minst en ledare. Under året jobbar de individuella grupperna aktivt under fritiden för att genomföra sin huvudsakliga arbetsuppgift. T.ex. träffas Filmgruppen regelbundet och spelar in filmen, skådisgruppen skriver och repeterar pjäsen och rekvisitagruppen bygger upp scen-material etc. Samarbetet inom och mellan grupperna gör att det skapas en bra sammanhållning mellan eleverna på skolan oavsett gymnasieprogram, ålder eller bakgrund. Finalen består i 3 dagars föreställning som äger rum på Stadsteatern i Lund där allmänhet och elever har möjlighet att ta del av Pexet och allt arbete som lagts ner under året. Spex och underhållning är ett naturligt inslag i Lund och har inte bara generat härliga minnen och sammanhållningar utan även stora namn som satt Lund på kartan. Genom att få möjlighet att ta del och delta i Polhemskolans Pex så ger det möljlighet att bevara och förvalta och det Lundensiska kulturarvet. För att kunna driva runt verksamheten 19/20 så är vi beroende av bidrag. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .