Oikos Community

Latest update 3/8/2018
General
Oikos Community Create contactcard (vcf-file) for Oikos Community
Saavedra Júlio 
Box 10049
222 10 Lund
Work: 046-2118711
Mobile: 0704-86 95 52
Homepage: www.oikos.cc
Contact
Júlio Saavedra Duarte Create contactcard (vcf-file) for Júlio Saavedra Duarte
Box 10049
222 10 Lund
Work: 046-2118711
Mobile: 0704-86 95 52
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Film, Hälsa, Kulturverksamhet, Samverkan,
Natur- och miljöarb,
Summary
OIKOS hjälper i praktiken till att initiera olika projekt som andra sedan driver. Tanken är att ungdomar som vill starta en egen verksamhet bildar en arbetsgrupp som får stöd av föreningen i den mån aktiviteterna ligger inom ramen för vårt handlingsprogram 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .