Neuroförbundet Lundabygden

Latest update 8/6/2020
General
Neuroförbundet Lundabygden Create contactcard (vcf-file) for Neuroförbundet Lundabygden
Annegården 
Skansvägen 5
226 49 Lund
Work: 046-15 70 57
Email: lundabygden@neuro.se
Homepage: www.neuro.se/lundabygden
Contact
Neuroförbundet Lundabygden Create contactcard (vcf-file) for Neuroförbundet Lundabygden
Annegården, Skansvägen 5
226 49 Lund
Work: 046-157057
Email: lundabygden@neuro.se
Other information
Founded
1973 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Neuroförbundet 
Activity
Funktionshinderstöd,
Summary
Vi vill bla förmedla information relaterad till neurologiska diagnoser, ordna aktiviteter tillgängliga för rörelsehindrade och ge möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte.
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .