Mandeiska Kulturföreningen

Latest update 3/4/2020
General
Mandeiska Kulturföreningen Create contactcard (vcf-file) for Mandeiska Kulturföreningen
Erik Dahlbergsgatan 3 B 
Box 1515
221 01 Lund
Home: 046- 30 53 01
Contact
Saleem Sager Create contactcard (vcf-file) for Saleem Sager
Skarpskyttevägen 4 B
226 42 Lund
Work:
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Hälsa, Konst, Teater, Kulturverksamhet,
Invandrarstöd, Vänskapsarbete, Utbildning, Litteratur,
Summary
 
Utsk. fören.typ
lota invand, 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .