Månteatern

Latest update 9/4/2020
General
Månteatern Create contactcard (vcf-file) for Månteatern
Anders Widell 
Stora Södergatan 64
222 23 Lund
Work: 046-18 98 99
Email: adm@manteatern.se
Homepage: www.manteatern.se
Contact
Henrik Hulander Create contactcard (vcf-file) for Henrik Hulander
Stora Södergatan 64
222 23 Lund
Work: 046-18 98 99
Email: adm@manteatern.se
Other information
Founded
1986 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Teater,
Summary
Månteatern har varit verksam som fri grupp i Lund sedan 1986. Teaterns målgrupp är främst barn och unga och till viss del även vuxna. Våra produktioner spelar på teaterns fasta scen - Bredgatan 3 i Lund - samt på regionala och nationella turnéer. Administrationen har kontor på Kulturhuset Mejeriet där vi även har tillgång till en mindre studio (black-box) som kan användas för repetitioner, mindre produktioner samt UngaMån/TEATER. Lagerlokaler och tillgång till verkstad finns på Stenkrossen.Månteatern vill med scenkonst som medel beröra och engagera den unga publiken. Därför vill vi fortsätta producera högkvalitativ, professionella produktioner som utgår från ämnen och tematiker relevanta för vår unga publik. Vår publik ska bli erbjuden en mångfald av konstnärliga uttryckssätt som ska väcka nyfikenhet, eftertanke och inspiration. Vi vill möta dom inte bara som publik utan även som samtalspartners och medskapare på olika nivåer. Månteatern är aktiva i Teatercentrum och medlemmar i Svenska ASSITEJ. Mejeriet ingår i det europeiska nätverket Trans Europé Halles.
Vårt syfte och drivkraft för teatern är att producera en bredd av högkvalitativ scenkonst och hela tiden vara i rörelse framåt, att genom samarbeten med olika konstnärer och olika konstnärliga formationer inte stagnera utan hålla nyfikenheten vid liv och därmed kreativiteten. Vi upptäcker därför gärna nya sammanhang och samarbeten för att utmana oss själva och därmed utvecklas. Publiken ska uppleva en delaktighet när de besöker oss liksom när vi kommer till dem. Vår teater ska vara tillgänglig för alla. Alla medarbetare ska känna lika ansvar och delaktighet för teaterns produktioner och delta i den ständigt pågående utvecklingen av teaterns konstnärliga riktning. Teaterns vision ska vara tydlig för alla och genomsyra all vår verksamhet. Månteatern ska vara en trygg arbetsplats med ett öppet samtalsklimat och transparenta arbetsprocesser för att underhålla en god arbetsmiljö. I vår arbetsmiljöpolicy finns tydliga direktiv angående rutiner vid incidenter samt vad Månteatern accepterar och inte accepterar på arbetsplatsen. Vision & Mål Månteaterns vision är att beröra och engagera med kvalitativ scenkonst som medel. 
Utsk. fören.typ
lota 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .