Masjid Lund

Latest update 3/8/2018
General
Masjid Lund Create contactcard (vcf-file) for Masjid Lund
Azeddine Benbakhta 
Vikingavägen 24 A lgh1201
224 77 Lund
Mobile: 0761-68 09 60
Email: azd_fat@hotmail.com
Homepage: www.masjidlund.com
Contact
Imad Abdulkhalik Darwich Create contactcard (vcf-file) for Imad Abdulkhalik Darwich
Vikingavägen 24 c
224 77 Lund
Home: 046-2630961
Work:
Mobile: 0707-556712
Email: imadislam@hotmail.com
Other information
Founded
2010 
Financial year begins (MMDD)
0916
National organisation
 
Activity
Fotboll, Kulturverksamhet, Religiös verksamhet, Invandrarstöd,
Summary
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .