Lunds Akademiska kör

Latest update 4/3/2018
General
Lunds Akademiska kör Create contactcard (vcf-file) for Lunds Akademiska kör
Cecilia Martin-Löf 
Box 117
221 00 Lund
Home: 046-222 72 29
Email: lak@af.lu.se
Homepage: www.lak.se
Contact
Cecilia Martin-Löf Create contactcard (vcf-file) for Cecilia Martin-Löf
Palaestra et Odeum
221 00 Lund
Home: 046-222 72 29
Work:
Email: cecilia.martin-lof@akadkap@lu.se
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kör,
Summary
Lunds Akademiska Kör är en ung kör med lång tradition och hög musikalisk ambitionsnivå. Sångarna i kören är till största delen studenter och doktorander, med god körvana och stort musikintresse, och kören präglas av en stark social gemenskap och festlig samvaro. Sen 2007 är kören Lunds Universitets officiella kör knuten till universitets musikenhet Odeum. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .