Lund Akademsikt Kulturförening

Latest update 3/15/2020
General
Lund Akademsikt Kulturförening Create contactcard (vcf-file) for Lund Akademsikt Kulturförening
Noorullah Shirzad 
Sankt Hans gränd 9 B
226 42 Lund
Mobile: 0768923999
Email: shirzadnoorullah@gmail.com
Contact
Noorullah Shirzad Create contactcard (vcf-file) for Noorullah Shirzad
Sankt Hans gränd 9B
226 42 Lund
Work:
Mobile: 0768923999
Email: shirzadnoorullah@gmail.com
Other information
Founded
2018 
Financial year begins (MMDD)
0102
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Invandrarstöd, Bildningsverksamhet, Utbildning,
Idrottsverksamhet, Integration,
Summary
LAK har som mål att integrera barn och ungdomar i den svenska samhället.
LAK ska aktiv undervisa barn och ungdomar i modersmål träna och arrangera idrottsevenemang.
LAK ska delta aktiv och arrangera kulturella och vetenskapliga möten. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .