Lundensiska Litteratursällskapet

Latest update 1/22/2019
General
Lundensiska Litteratursällskapet Create contactcard (vcf-file) for Lundensiska Litteratursällskapet
 

 
Contact
Robert Ekdahl Create contactcard (vcf-file) for Robert Ekdahl

 
Work:
Mobile: 0733-970635
Email: robert.ekdahl@sol.lu.se
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet,
Summary
Lundensiska litteratursällskapet (LLS) är en ideell förening som verkar för att möjliggöra och främja samtal om litteratur och kultur i Sydsverige. LLS är förankrat i Språk- och litteraturcentrum, Lund universitet, men är ekonomiskt och administrativt oberoende av universitetet. Sällskapet bildades redan 1930 av framstående professorer och litteraturvetare, och har med uppehåll blott för 1976–2003 arbetat för att stödja och berika det litterära samtalet i Lund och Sydsverige. Sedan mitten av 2010-talet finns samtliga av LLS handlingar (däribland gästböcker, affischer, protokoll och minnesanteckningar) tillgängliga i en särskild samling vid Universitetsbiblioteket i Lund.

LLS kärnverksamhet består i att minst åtta gånger per år arrangera Litterära aftnar där särskilt inbjudna författare, kritiker, dramatiker, översättare och forskare samtalar kring ett tema inför och med en talrik publik. I genomsnitt deltar 50 personer per evenemang, och närmare 400 olika deltagare per år. Publikskaran innefattar både en kulturintresserad allmänhet från Sydsverige och kunskapstörstande studenter vid Lunds och Malmös universitet. Utöver de Litterära aftnarna arrangerar LLS återkommande särskilda heldagsymposier, vanligen en gång per år och ofta tillsammans med andra aktörer. Fungerande samarbeten finns med bland andra Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund, Föreningen Norden Lund, och Författarförbundet. Genom LLS verksamhet har boende i Lundatrakten under de senaste 15 åren getts möjlighet att träffa ett flertal av landets tongivande författare och litteraturkännare, samt åtskilliga av Nordens litterära prominenser, och alltid för en överkomlig summa (f.n. 50: - för ordinarie biljett, 20:- för student, eller 150:- för helår). Mer information på http://lundensiskalitteratursallskapet.se.
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .