LIPS

Latest update 6/7/2018
General
LIPS Create contactcard (vcf-file) for LIPS
Kerstin Karlsson 
Dalbyvägen 23
22460 Lund
Mobile: 070-603 63 83
Email: lundsideellaparaply@gmail.com
Homepage: http://www.lundsideellaparaply.se
Contact
Kerstin Karlsson Create contactcard (vcf-file) for Kerstin Karlsson
Dalbyvägen 23
22460 Lund
Work:
Mobile: 070-603 63 83
Email: kerstin.kka.karlsson@gmail.com
Other information
Founded
2013 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Politik, Övrig verksamhet, Samverkan, Utbildning,
Summary
LIPS (Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete) verkar inom tre verksamhetsområden - samverkan, utbildning och påverkan. Genom att samla ideella organisationer i Lunds kommun som jobbar med socialt arbete i olika former hoppas vi kunna uppnå ett starkare civilsamhälle och stärkt ideellt engagemang bland invånarna. Vi arbetar för erfarenhetsutbyte mellan föreningar, utbildning i att driva och starta förening samt att agera gemensam röst för ideella föreningar i Lund. Föreningen har inga individuella medlemmar, utan samlar medlemsföreningar som tillsammans representerar en stor bredd av verksamheter och ett stort antal engagerade individer. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .