Lilla Vargen

Latest update 3/8/2018
General
Lilla Vargen Create contactcard (vcf-file) for Lilla Vargen
Lilla Vargen, Saether Eva 
Iliongränd T310
224 71 Lund
Home: 046-159126
Work: 040-32 54 84
Mobile: 0736-48 15 71
Email: Eva.Saether@mhm.lu.se
Contact
Gösta Petersen Create contactcard (vcf-file) for Gösta Petersen
Iliongränd T298
 
Home: 125327
Work: 125327
Mobile: 0703484651
Email: Goesta.Petersen@djingis.se
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kör,
Summary
Flygelkören startades år 2001. Alla är väkomna att vara med, det är inga krav annat än att man ska tycka det är roligt! Kören sjunger en bred repertoar med relativt enkel stämsång. Kören har inte målsättningen att uppträda ute. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .