Lunds Husmodersförening

Latest update 3/8/2018
General
Lunds Husmodersförening Create contactcard (vcf-file) for Lunds Husmodersförening
Sandström Shirin 
Skolgatan 10 B
223 61 Lund
Home: 046 14 52 74
Mobile: 0705-24 14 20
Email: shirin.sandstrom@pbhome.se
Homepage: www.effheff.se/
Contact
Ebba Ossiannilsson Create contactcard (vcf-file) for Ebba Ossiannilsson
Stenåldersvägen 131
226 54 Lund
Home: 046-30 64 53
Work:
Mobile: 0709-95 44 48
Email: Ebba.Ossiannilsson@ced.lu.se
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Fristående Husmodersförbunden 
Activity
Övrig verksamhet,
Summary
Vi är kvinnor i alla åldrar, i olika yrkesroller och familjesituationer. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna, har en omfattande studieverksamhet, anordnar debatter och föredrag i aktuella ämnen, är socialt engagerade och bevakar konsumentfrågor. Vi ordnar studiebesök, utflykter och resor. Engagerar oss i frågor som rör familj, äldrevård, hälsa, miljö och utarbetar skrivelser och motioner till myndigheter och institiutioner. FHF(Fristående Husmodersförbunden) som är vår riksorganisation har till uppgift
* att verka för allas lika rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle
* att värna om barns levnadsförhållanden
* att bevaka konsumentfrågor
* att slå vakt om kultur och miljö
* att genom informations- och studieverksamhet främja medlemmarnas intresse för hem- och samhällsfrågor
* att utarbeta skrivelser till myndigheter och institutioner i frågor inom FHF:s verksamhetsområden 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .