Lunds Flygklubb

Latest update 3/8/2018
General
Lunds Flygklubb Create contactcard (vcf-file) for Lunds Flygklubb
Blom 
Svanevägen 1
222 29 Lund
Mobile: 0705-51 12 86
Homepage: www.lundsflygklubb.se/
Contact
Jöran Blom Create contactcard (vcf-file) for Jöran Blom
Svanevägen 1
222 29 Lund
Work:
Mobile: 0705-51 12 86
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Övrig verksamhet,
Summary
Klubbens uppgift är att arbeta för luftfartens utveckling i både samhällsnyttiga och sportliga avseenden, dvs:
att genom utredande och upplysande verksamhet, flygträffar och tävlingar, väcka och vidmakthålla intresset för flygning.
att till lägsta möjliga kostnad ge medlemmar tillfälle att underhålla och förbättra sin flygfärdighet. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .