Lunds Demensförening

Latest update 11/30/2017
General
Lunds Demensförening Create contactcard (vcf-file) for Lunds Demensförening
Ulla Berggren 
Vinkelvägen 14
247 51 Dalby
Home: 046-20 98 25
Mobile: 073-243 91 37
Email: ulla.berggren85@gmail.com
Contact
Ulla Berggren Create contactcard (vcf-file) for Ulla Berggren
Vinkelvägen 14
247 51 Dalby
Home: 046-20 98 25
Work:
Mobile: 0732-43 91 37
Email: ulla.berggren@lsn.se
Other information
Founded
2008 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Demensförbundet 
Activity
Funktionshinderstöd,
Summary
Stöder demenssjuka och deras anhöriga-sprider kunskap om demens-stöder forskning och utveckling-telefonrådgivning-nätverk för unga anhöriga-bevakar demenssjuka och anhörigas rättigheter-samverkar med kommuner,landsting och andra organisationer 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .