Kulturföreningen Pim Pam Pum

Latest update 12/21/2019
General
Kulturföreningen Pim Pam Pum Create contactcard (vcf-file) for Kulturföreningen Pim Pam Pum
 
Häckeberga Gård 975
247 98 Genarp
Mobile: 0704-331919
Email: pimpampumilund@gmail.com
Contact
Camilo Vercesi Create contactcard (vcf-file) for Camilo Vercesi

 
Work:
Mobile: 0704-331919
Email: pimpampumilund@gmail.com
Other information
Founded
1998 
Financial year begins (MMDD)
0705
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Musik, Integration,
Summary
Trumslagverk från olika kulturer
Beskrivning av verksamheten: Kulturföreningen Pim Pam Pum är en ideell förening med ändamål att genom konstnärliga aktiviteter av skilda slagverk för ökad medvetenhet, förståelse och tolerans mellan olika etniska grupper, motverka rasism, samt bidra till ett ömsesidigt berikande av de skilda kulturer medlemmarna representerar. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .