Kulturcentrum Skåne

Latest update 3/8/2018
General
Kulturcentrum Skåne Create contactcard (vcf-file) for Kulturcentrum Skåne
Åback Heimo 
Box 1237
221 05 Lund
Work: 046-32 08 62
Email: Kulturcentrum.skane@telia.com
Homepage: www.kulturcentrumskane.com
Contact
Heimo Åback Create contactcard (vcf-file) for Heimo Åback
Box 12 37
221 05 Lund
Work: 046-32 08 62
Email: kulturcentrum.skane@telia.com
Other information
Founded
1996 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet,
Summary
Kulturcentrum Skåne är ett utåtriktat regionalt centrum för musik teater och konst som riktar sig till personer med utvecklingsstörning. Kulturcentrum Skåne består av en eftergymnasial treårig kulturutbildning som står under statlig tillsyn, en kulturarbetsplats och en öppen verksamhet med kulturella förtecken. Vår verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning/intellektuella funktionsnedsättningar.

 
Utsk. fören.typ
lota 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .