Judiska centret i Lund

Latest update 9/7/2020
General
Judiska centret i Lund Create contactcard (vcf-file) for Judiska centret i Lund
 
Box 1089
221 04 Lund
Email: info@jcl.se
Homepage: http://www.jcl.se
Contact
Birgitta Kuylenstierna Nadel Create contactcard (vcf-file) for Birgitta Kuylenstierna Nadel

 
Work:
Email: info@jcl.se
Other information
Founded
2005 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Bildningsverksamhet, Biblioteksverksamhet, Invandrarstöd, Konst,
Kulturverksamhet, Kursverksamhet, Mat, Pensionärsverksamhet,
Religiös verksamhet, Samverkan, Utbildning, Vänskapsarbete,
Summary
Judiska Centret i Lund (JCL) är en ideell och oberoende förening som har till ändamål att främja intresset för judisk kultur, religion och historia, att sprida kunskap om judendom och judisk kultur, att främja mötet mellan det judiska och svenska kulturarvet, att motverka varje form av rasism, diskriminering och antisemitism, att verka för demokrati och en positiv samexistens mellan olika kulturer. JCL är en lundaförening som vänder sig till alla som är intresserade av judisk kultur, religion och historia. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .