Interim Kultur AB (svb)

Latest update 9/20/2019
General
Interim Kultur AB (svb) Create contactcard (vcf-file) for Interim Kultur AB (svb)
Dilettant AB (svb) 
Box 10460
104 60 Stockholm
Work: 0812153209
Mobile: 0704011591
Email: admin@dilettant.se
Contact
Anna-Karin Domfors Create contactcard (vcf-file) for Anna-Karin Domfors

 
Work:
Mobile: 0704011591
Email: admin@dilettant.se
Other information
Founded
2013 
Financial year begins (MMDD)
0701
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet,
Summary
Konstnärskooperativet Interim kultur växte fram ur viljan att verka för bättre arbetsvillkor på en alltmer prekär arbetsmarknad, scenkonstområdet. Grundidén kan beskrivas som en form av organisering där arbetare gemensamt äger den infrastruktur som behövs för att administrera uppdrag och projekt.
Vi är i dag ett trettiotal medlemmar som bedriver våra respektive verksamheter inom kooperativet. Detta medför att vi ofta söker stöd för olika projekt vid ett och samma ansökningstillfälle.
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .