HSIF Klostergården

Latest update 8/11/2020
General
HSIF Klostergården Create contactcard (vcf-file) for HSIF Klostergården
Eoshallen 
Arkivgatan 32
223 59 Lund
Mobile: 0707367472
Email: hemmaplan@skanebasket.se
Homepage: http://www.hemmaplan.org
Homepage for HSIF Klostergården
Contact
Axel Wallin Create contactcard (vcf-file) for Axel Wallin

 
Work:
Mobile: 0707367472
Email: axel@eoscares.se
Other information
Founded
2020 
Financial year begins (MMDD)
0701
National organisation
 
Activity
Övrig verksamhet, Humanitärt arbete, Fritidsverksamhet, Idrottsverksamhet,
Integration, Socialt arbete,
Summary
Hemmaplan är Skånes Basketbollförbunds initiativ för att skapa möjligheter till aktiv och meningsfull fritid för barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Detta sker genom en metod för etablering av lokalt förankrade s.k. "Sociala Idrottsföreningar", som baseras på en nära samverkan med skola, fritidshem och fritidsgård, och verkar för att fylla en samordnande funktion för det lokala civilsamhället. Föreningarna erbjuder en bredd av flera olika idrotter och andra fritidsaktiviteter, samt ett omfattande ledarutvecklingsprogram för ungdomar.

Våren 2020 etablerar Hemmaplan sin första verksamhet i Lunds kommun, genom föreningen Hemmaplans Sociala Idrottsförening (HSIF) Klostergården. Klostergården Sports Camp är ett av föreningens arrangemang för att samla och stärka bostadsområdet. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .