House of Lund

Latest update 6/13/2018
General
House of Lund Create contactcard (vcf-file) for House of Lund
 
Måsvägen 18c
22733 Lund
Mobile: 0735237230
Email: simon.talevski@gmail.com
Contact
Simon Talevski Create contactcard (vcf-file) for Simon Talevski
Måsvägen 18c
227 33 Lund
Work:
Mobile: 0735237230
Email: simon.talevski@gmail.com
Other information
Founded
2018 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Övrig verksamhet, Musik, Design,
Summary
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .