Helgeands församlings körer

Latest update 5/23/2018
General
Helgeands församlings körer Create contactcard (vcf-file) for Helgeands församlings körer
Sjöstedt, Larsåke 
Kollegievägen 56
224 73 Lund
Home: 046-211 54 14
Work: 046-35 87 51
Email: larsake.sjostedt@svenskakyrkan.se
Homepage: www.svenskakyrkan.se/lund/helgeand/helgekor.htm
Contact
Larsåke Sjöstedt Create contactcard (vcf-file) for Larsåke Sjöstedt
Kollegievägen 56
224 73 Lund
Home: 046-211 54 14
Work: 046-35 87 51
Email: larsake.sjostedt@svenskakyrkan.se
Other information
Founded
1968 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kör,
Summary
Ceciliakören, Helgeandskören, Jubilatekören 
Utsk. fören.typ
lota 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .