Förbundet Sveriges Dövblinda Skåne

Latest update 11/30/2017
General
Förbundet Sveriges Dövblinda Skåne Create contactcard (vcf-file) for Förbundet Sveriges Dövblinda Skåne
SRF Skåne 
Norregatan 25
211 27 Malmö
Mobile: 070-602 85 85
Email: fsdbskane@gmail.com
Homepage: http://www.fsdb.org/fsdbskane.html
Contact
Peter Lundberg Create contactcard (vcf-file) for Peter Lundberg
Davidshallsgatan 14, 4 v
211 45 malmö
Work: 040-30 22 98
Mobile: 0762-63 05 07
Email: peter@fsdbskane.se
Other information
Founded
1989 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
Föreningen Sveriges Dövblinda 
Activity
Funktionshinderstöd,
Summary
Föreningen har till syfte att i samarbete med riksorganisationen tillvarata dövblindas intressen på läns-och kommunplanet, att arbeta för bättre kontakter mellan dövblinda och andra människor.

 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .