Frivilliga Automobilkåren

Latest update 3/8/2018
General
Frivilliga Automobilkåren Create contactcard (vcf-file) for Frivilliga Automobilkåren
Åberg Rolf 
Jordabalken 62
226 57 Lund
Home: 046-14 61 92
Work: 0706-73 44 59
Email: aberg.lund.fak@swipnet.se
Homepage: fak.lund.netlink.se
Contact
Rolf Åberg Create contactcard (vcf-file) for Rolf Åberg
Jordabalksvägen 62
226 57 Lund
Home: 046-14 61 92
Work:
Mobile: 0706-73 44 59
Email: aberg.lund.fak@swipnet.se
Other information
Founded
1973 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Frivilligförsvar,
Summary
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .