Friends of Shangilia

Latest update 3/8/2018
General
Friends of Shangilia Create contactcard (vcf-file) for Friends of Shangilia
Anne Carlsvi 
Uardavägen F:255
224 71 Lund
Home: 046-2119834
Email: anne.carlsvi@yahoo.se
Homepage: www.shangilia.org
Contact
Anne Carlsvi Create contactcard (vcf-file) for Anne Carlsvi
Uardavägen F:255
224 71 Lund
Home: 046-2119834
Work:
Email: anne.carlsvi@yahoo.se
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Teater, Hjälpverksamhet, Budo, Dans,
Musik,
Summary
Shangilia är ett hem-skola-teater för 220 före detta gatubarn i Nairobi. Det är ett hem fyllt med glädje och framtidshopp. Genom sin teater påverkar Shangiliabarnen samhället att se dem som de är... starka individer och värdefulla framtida samhällsmedborgare. Stödföreningen Friends of Shangilia startades år 2000 och samlar in pengar till hemmets drift samt sprider information om gatubarnens situation.
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .