Folkets Hörna

Latest update 2/11/2020
General
Folkets Hörna Create contactcard (vcf-file) for Folkets Hörna
Blomgren 
Kalendegatan 29 B
211 35 Malmö
Mobile: 0707678935
Email: therese.granwald@gmail.com
Homepage: http://www.folketshorna.se
Contact
Therese Granwald Create contactcard (vcf-file) for Therese Granwald
Albogatan 9
22241 Lund
Work:
Mobile: 0707678935
Email: therese.granwald@gmail.com
Other information
Founded
2017 
Financial year begins (MMDD)
0501
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Litteratur,
Summary
Folkets hörna driver en scen för textsamtal av skönlitterära work in progress. Vid varje evenemang medverkar en publicerad och två opublicerade författare med texter under arbete som de läser upp för publiken och får respons på av publik och medverkande. textsamtalet leds av två erfarna skrivpedagoger. Folkets hörna är också en mötesplats för skönlitterära författare under skrivprocessen. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .