Föreningen Norden i Lund

Latest update 1/18/2019
General
Föreningen Norden i Lund Create contactcard (vcf-file) for Föreningen Norden i Lund
Petersson 
Hårlemans väg 20
227 30 Lund
Home: 046-12 67 03
Homepage: http://lund.norden.se/
Contact
Lars Peterson Create contactcard (vcf-file) for Lars Peterson
Hårlemans väg 20
227 30 Lund
Work:
Mobile: 0703-558001
Email: lars.lpn.lund@gmail.com
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet,
Summary
Föreningen Norden arbetar på två plan, dels som vänortsförening med nära samarbete med systerföreningarna i Lunds nordiska vänorter Borgå, Dalvik, Hamar och Viborg. Dels som en förening för spridande av kunskap om våra nordiska grannländer, om vår gemensamma historia, om grannländernas litteratur, konst och kultur, om aktuella internordiska frågor samt om de nordiska språken. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .