Föreningen Gamla Lund

Latest update 9/11/2019
General
Föreningen Gamla Lund Create contactcard (vcf-file) for Föreningen Gamla Lund
Kattesund 6 A 
Box 1234
221 05 Lund
Work: 046-12 12 65
Email: gamlalund@telia.com
Homepage: www.gamlalund.se/
Contact
Ulla Holmér Create contactcard (vcf-file) for Ulla Holmér
Box 1234
221 05 Lund
Work:
Email: gamlalund@telia.com
Other information
Founded
1918 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Hembygdsverksamhet,
Summary
Föreningen Gamla Lund:
- ger varje år ut en årsbok om Lunds historia
- anordnar föreläsningar, utflykter, studiebesök och konserter
- har en medlemstidning, GamlaLund-nytt, som utkommer sex gånger per år
- är remissinstans i bevarandeärenden, stadsplaneärenden och andra frågor som rör stadsmiljön 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .