Fakirensällskapet

Latest update 3/8/2018
General
Fakirensällskapet Create contactcard (vcf-file) for Fakirensällskapet
Carlhåkan Larsén 
Sunnanväg 18 B
22226 
Home: 046 12 51 72
Email: carlars@bredband.net
Homepage: www.fakirensallskapet.se/
Contact
Ebba Ossiannilsson Create contactcard (vcf-file) for Ebba Ossiannilsson
Stenåldersvägen 131
22654 Lund
Home: 046-30 64 53
Work: 046-222 12 62
Mobile: 0709 95 44 48
Email: Ebba.Ossiannilsson@ced.lu.se
Other information
Founded
 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet,
Summary
Fakirensällskapet är ett 1982 instiftat litterärt sällskap med säte i Lund, ägnat åt författaren Axel Wallengren ("Falstaff, fakir").
Sällskapets uppgift är "att sprida kännedom om Axel Wallengren, verka för utgivning av hans skrifter och vara ett forum för studiet av hans person och författarskap, hans tid och miljö".
Se vidare information om sällskapet och om Falstaff,fakir på vår hemsida www.fakirensallskapet.se
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .