Föreningarnas Hus i Lund

Latest update 4/16/2019
General
Föreningarnas Hus i Lund Create contactcard (vcf-file) for Föreningarnas Hus i Lund
 
Kyrkogatan 19
222 22 Lund
Mobile: 0704869552
Email: info@foreningarnashuslund.org
Homepage: http://www.foreningarnashuslund.org
Contact
Julio Saavedra Duarte Create contactcard (vcf-file) for Julio Saavedra Duarte
Kyrkogatan 19
222 22 Lund
Work:
Mobile: 0704869552
Email: julio@foreningarnashuslund.org
Other information
Founded
2017 
Financial year begins (MMDD)
0619
National organisation
 
Activity
Paraplyorganisation,
Summary
Beskrivning av verksamheten: Föreningarnas Hus (802506-1410) är en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling av det civila samhället i Lund. Våra lokaler ligger på Kyrkogatan 19 och inrymmer ett antal föreningar som har mikrokontor eller mötesplats här, verksamheten drivs i kooperativ form med hjälp av ett stöd från Lunds kommun. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .