Lundabygdens Fågelklubb

Latest update 11/30/2017
General
Lundabygdens Fågelklubb Create contactcard (vcf-file) for Lundabygdens Fågelklubb
Lars Nilsson 
Kämpagränden 21 B
224 76 Lund
Home: 046-12 01 80
Email: lgrn@bredband.net
Homepage: www.lundabygdensfagelklubb.se
Contact
Lars G R Nilsson Create contactcard (vcf-file) for Lars G R Nilsson
Kämpagränden 21 B
224 76 Lund
Home: 046-12 01 80
Work:
Email: lgrn@bredband.net
Other information
Founded
1981 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Friluftsliv, Natur- och miljöarb,
Summary
LFK bedriver exkursionsverksamhet för fågelintresserade. Har ca. 10 exkursioner per termin. Hålls vanligtvis inom Skånes gränser men ibland reses det tex. till Öland. Det enkla program- och informationsbladet, Råkan, utkommer med två nummer per år (januari och juli). Utöver exkursionsverksamheten genomförs fågelinventeringar i Lunds kommun. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .