Etiopiska Kult.Fören. i Lund

Latest update 11/30/2017
General
Etiopiska Kult.Fören. i Lund Create contactcard (vcf-file) for Etiopiska Kult.Fören. i Lund
Aweke Girma 
Jägaregatan 39
224 52 Lund
Home: 046-130 42 13
Work: 046-222 36 78
Contact
Girma Aweke Create contactcard (vcf-file) for Girma Aweke
Jägaregatan 39
224 52 Lund
Home: 046-130 42 13
Work: 046-222 36 78
Other information
Founded
1988 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Invandrarstöd,
Summary
 
Utsk. fören.typ
Invand., lota 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .