East Asia Student Association (EASA) Lun

Latest update 10/11/2019
General
East Asia Student Association (EASA) Lun Create contactcard (vcf-file) for East Asia Student Association (EASA) Lun
Fredrik Prinz Blix 
Helgeandsgatan 18 C
223 54 Lund
Mobile: 0707979448
Email: president@asialund.org
Homepage: http://www.asialund.org
Contact
Fredrik Prinz Blix Create contactcard (vcf-file) for Fredrik Prinz Blix
Helgeandsgatan 18C
223 54 Lund
Work: 0707979448
Mobile: 0707979448
Email: president@asialund.org
Other information
Founded
2018 
Financial year begins (MMDD)
0601
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Övrig verksamhet, Studentverksamhet, Mat,
Summary
: East Asia Student Association Lund (EASA) är en politiskt och religiöst obunden studentförening som verkar för att öka intresset och sprida kunskap kring Öst- och Sydostasien. Genom olika aktiviteter arbetar vi för att skapa en plattform som främjar akademiska, sociala och kulturella utbyten mellan studenter med olika bakgrunder. Enkelt sagt, om du är intresserad för Öst- och Sydostasien, då är EASA rätt förening för dig!

The East Asia Student Association Lund (EASA) is a politically and religiously unaffiliated student association who is dedicated to increase interest and spread knowledge about East- and Southeast Asia. We promote academic and socio-cultural exchanges between members from different backgrounds through various activities, such as lectures, language cafés, cook-alongs and much more. Simply put, if you are interested in East- and Southeast Asia, then EASA is the right place for you!
 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .