De demokratiska irakernas förening

Latest update 2/26/2019
General
De demokratiska irakernas förening Create contactcard (vcf-file) for De demokratiska irakernas förening
 
Bantorget 5
222 29 Lund
Home: 0704684841
Email: difskane@gmail.com
Contact
Ali Hamed Shalan Create contactcard (vcf-file) for Ali Hamed Shalan
Bantorget 5
22229 Lund
Work:
Other information
Founded
1992 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Invandrarstöd, Dans, Film,
Folkdans, Fotboll, Friluftsliv, Humanitärt arbete,
Konst, Musik, Teater, Utbildning,
Summary
De demokratiska irakiernas förening i Skåne har demokrati som sin grundpelare. Vi ägnar oss åt oss olika verksamheter som ska främja irakiers intresse för demokrati, fredslösning, konst och kultur samt värna om mänskliga rättigheter. Vi arbetar aktivt med jämställdhet-, hbtq- och asylrättsfrågor. 
Utsk. fören.typ
invandr 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .