DHB Södra Sverige

Latest update 11/30/2017
General
DHB Södra Sverige Create contactcard (vcf-file) for DHB Södra Sverige
 
Box 1254
221 05 Lund
Email: sodra@dhb.se
Homepage: www.dhb.se/sodra
Contact
(Saknas) Create contactcard (vcf-file) for (Saknas)

 
Work:
Other information
Founded
1949 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Funktionshinderstöd,
Summary
Föreningen riktar sig till familjer som har döva, hörselskadade och språkstörda barn. Även anhöriga och andra intresserade kan bli medlemmar. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .