Design Greenhouse

Latest update 10/17/2018
General
Design Greenhouse Create contactcard (vcf-file) for Design Greenhouse
Stenkrossen 
Kastanjegatan 13-15
223 59 Lund
Mobile: 0735-319171
Email: lars.lindmark@jidoka.se
Contact
Lars Lindmark Create contactcard (vcf-file) for Lars Lindmark

 
Work:
Mobile: 0735-319171
Email: lars.lindmark@jidoka.se
Other information
Founded
2015 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Konst, Naturskydd, Utbildning, Design,
Makerverksamhet,
Summary
Design för hållbarhet, vi erbjuder en lekplats för att göra, testa och utvärdera koncept i tidiga skeden utifrån ett livscykel och helhetsperspektiv. I vår designstuga skapar vi en utvecklingskultur för att förändra med tydliga designmål för de effekter vi vill uppnå. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .