Debora

Latest update 9/20/2018
General
Debora Create contactcard (vcf-file) for Debora
 
Utbrytningsgränden 5 H
226 47 Lund
Mobile: 0736-356654
Email: deborailund@gmail.com
Contact
Martin Wallén Create contactcard (vcf-file) for Martin Wallén
Utbrytningsgränden 5 H
226 47 Lund
Work:
Mobile: 0736-356654
Email: martin_92@live.se
Other information
Founded
2017 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet, Religiös verksamhet, Samverkan, Studentverksamhet,
Summary
Debora är en kristen, feministisk och ideell studentförening som ämnar vara en mötesplats för människor som vill fördjupa och stärka sin feministiskt kristna identitet. Föreningen vill synliggöra förtryckande strukturer i den kristna traditionen och bredda perspektiven genom att ifrågasätta dessa strukturer och lyfta fler synvinklar. Vi tror på allas lika värde, att olika människor ska kunna ha samma möjligheter och rätt att uttrycka sig, som det står i Galaterbrevet: "Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus." (Gal 3:28) 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .