Anagram Live

Latest update 10/21/2019
General
Anagram Live Create contactcard (vcf-file) for Anagram Live
 
Stortorget 6
222 23 Lund
Mobile: 0733921800
Email: kajsa.jonsson@anagram.se
Contact
Kajsa Jönsson Create contactcard (vcf-file) for Kajsa Jönsson
Stortorget 6
222 23 Lund
Work:
Mobile: 0733921800
Email: kajsa.jonsson@anagram.se
Other information
Founded
2010 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Kulturverksamhet,
Summary
Lund Comedy Festival är en i mötesplats kring humor i dess bredaste bemärkelse. Festivalen vill inte bara underhålla i stunden utan bidra till att sätta perspektiv och skapa ett positivt sammanhang där humorns kraft tas till vara på bästa sätt. Festivalen är årligt återkommande i månadsskiftet aug/sept och sätter Lund på den nationella och internationella humorkartan. Omkring 200 artister brukar medverka och framföra drygt 100 shower på omkring tio scener i centrala Lund. Ca 13000-15000 biljetter brukar gå åt. Vi vill fortsatt verka för humor i dess bredaste form och göra utbudet så varierat som möjligt - tillgänglig för både privatpublik och näringsliv. På Lund Comedy Festival går det att uppleva alltifrån stand up till improvisation, musik, sketch, samtal och show. Vi lägger stor vikt vid att presentera ett program som innehåller alltifrån stora stjärnor till rookies. Festivalen vill fortsatt verka för att vara en kreativ, kvalitativ och positiv mötesplats i syfte att sammanföra tankar, perspektiv och människor på ett långsiktigt plan. Festivalen vill varje år: 1) göra en större produktion med särskilt publikt tema, 2) lägga ett inkluderande program i syfte att motverka utanförskap 3) ligga i framkant och synliggöra trender inom humor. Att skratta och uppleva humor med andra är ett mycket kraftfullt socialt verktyg som ger glädje samt ger förutsättningar för ökad prestation och motivation, både på ett individuellt och kollektivt plan. Festivalen vill samarbeta med kommun och region samt aktörer i staden och önskar/uppmanar dessa att dra nytta av arrangemanget för att öka Lunds attraktionskraft. Lund Comedy Festival engagerar ca 100 volontärer och flera stödgivare (genom monetära bidrag och tjänster på olika nivåer), vars engagemang och bidrag gör festivalen möjlig att genomföra. Festivalen har sedan 2018 genomfört ett gratis utomhusprogram på lördagen särskilt riktat till familj och barn. Festivalen vill också samarbeta inom humorbranschen och har därför i flera års tid ett mycket uppskattat samarbete med bl a Sveriges Radio som både bandat program och sänt live härifrån. Därutöver har genomförs också samarbeten med lokala nöjesaktörer och humorklubbar från hela landet. 
Utsk. fören.typ
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .