Association registration

Här kan ni också registrera er för att få de inloggningsuppgifter som ni behöver för att ansöka om vissa bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Om din förening inte vill synas i föreningskatalogen kontakta oss via mail
Med denna registrering samtycker vi till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).
* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities*

Roles
Register Webb-kontakt (Optional registration)

Register Ordförande (Optional registration)

Register Sekreterare (Optional registration)

Register Kassör (Optional registration)

Register Kontaktperson (Optional registration)

Register Projektledare (Optional registration)

Register Ansvarig, bidrag 1 (Optional registration)

Register Firmatecknare (Optional registration)

Register Ansvarig, bidrag 2 (Optional registration)

Register Ansvarig, bidrag 3 (Optional registration)

Register Vice ordförande (Optional registration)

Register Konstnärlig ledare (Optional registration)

Register Ledare 1 (Optional registration)

Register Ledare 2 (Optional registration)

Register Ledare 3 (Optional registration)

Register Ledamot (Optional registration)

Register Kanslist (Optional registration)

Register Sekreterare (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28