Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
Här kan ni också registrera er för att få de inloggningsuppgifter som ni behöver för att ansöka om vissa bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Om din förening inte vill synas i föreningskatalogen kontakta oss via mail
Med denna registrering samtycker vi till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).
* Required fields
Contactinformation
 
Other information
Choose activities*
Members information
AgesTotaltPojkarFlickor
under 7 år
7-20 år
21-25 år
över 25 år
under 13 år endast Unga Leder Unga
13-25 år endast Unga Leder Unga
Addresses
Webb-kontakt 1) (Optional registration)
1) This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Ordförande (Optional registration)

Sekreterare (Optional registration)

Kassör (Optional registration)

Kontaktperson (Optional registration)

Projektledare (Optional registration)

Ansvarig, bidrag 1 (Optional registration)

Firmatecknare (Optional registration)

Ansvarig, bidrag 2 (Optional registration)

Vice ordförande (Optional registration)

Konstnärlig ledare (Optional registration)

Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Signature
............................................................

Complete the form press Print  if you want to print the information

Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-359 51 81
Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.7