Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
Här kan ni också registrera er för att få de inloggningsuppgifter som ni behöver för att ansöka om vissa bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Om din förening inte vill synas i föreningskatalogen kontakta oss via mail
Med denna registrering samtycker vi till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter*
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltPojkarFlickor
under 7 år
7-20 år
21-25 år
över 25 år
under 13 år endast Unga Leder Unga
13-25 år endast Unga Leder Unga
Adresser
Webb-kontakt 1) (Frivillig registrering)
1) Denna adress (Webb-kontakt) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Ordförande (Frivillig registrering)
Sekreterare (Frivillig registrering)
Kassör (Frivillig registrering)
Kontaktperson (Frivillig registrering)
Projektledare (Frivillig registrering)
Ansvarig, bidrag 1 (Frivillig registrering)
Firmatecknare (Frivillig registrering)
Ansvarig, bidrag 2 (Frivillig registrering)
Vice ordförande (Frivillig registrering)
Konstnärlig ledare (Frivillig registrering)
Lagring av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Underskrift
............................................................

Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut  om ni vill skriva ut era uppgifter

Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
 

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Jörgen Wellsten telefon 046-35 51 81 Klicka här för att få inloggningsuppgifter.


FRI Webb-Förening
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.