Registration

Här kan du som privatperson registrera dig som kund för bokning- och bokningsförfrågan till våra gymnastiksalar, fritidsgårdar och idrottslokaler. Observera att registreringen enbart avser privatpersoner.

Vid frågor kontakta gärna kultur- och fritidsförvaltningen på 046-359 30 76 eller kf.bokning@lund.se
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna slutföra din bokning, sända faktura (om så behövs) samt för att kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar. Vi kan också komma att behöva sända information till dig. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna om mig behandlas i enlighet med det ovanstående.