Tillfälligt stöd - Flykt

5.6 Övriga bidrag


Ansökan kräver följande dokument: Kompletterande dokument

Tillfälligt stöd för verksamhet för personer på flykt
Kommunstyrelsen i Lund har beslutat om ett tillfälligt stöd för 2022 till aktörer med verksamhet för personer på flykt och som inte mottar Kommunalt Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Syftet med stödet är att stötta verksamhet för personer på flykt, oavsett typ av verksamhet. För att få det här stödet behöver man i ansökan uppge antal unika besökare från målgruppen och antal sammankomster för målgruppen för 2022. Till det kommer ni behöva beskriva er verksamhet som ni kan bifoga som ett kompletterande dokument.

Varje ansökan kommer handläggas individuellt av handläggare med referensgrupp. Utöver de faktiska kostnader ni anger kommer vi även ta hänsyn till typen av verksamhet, antal deltagare och sammankomster, samt hur ni fortsatt kommer arbete med målgruppen.

Fördelningskriterier beslutade i kultur- och fritidsnämnden
- Aktören ska vara verksam i Lunds kommun
- Aktören ska ha verksamhet som riktar sig till personer på flykt som befinner sig i Lunds kommun
- Aktören ska arbeta utifrån kultur- och fritidsnämndens värdegrund för bidrag
- Aktören ska inte vara berättigad till lokalt aktivitetsstöd
- Aktören ska inte bedriva verksamhet med huvudsakligt syfte att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
- Aktören kan inte få stöd för projekt eller aktiviteter som tidigare fått stöd från andra bidrag.

Sista ansökningsdag är måndag 5 december.
Vid frågor kontakta kf.bidragshandlaggare@lund.se

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in