Skriv ut

Frida och Otto Janssons fond

Stipendier


Ansökan kräver följande dokument: Personligt brev, CV, Portfolio

Du kan söka pengar från Frida och Otta Janssons fond om du är aktiv konstnär över 60 år, bosatt i Skåne och är i behov av särskilt stöd. Stödet delas ut till särskilt behövande konstnärer enligt angivna kriterierna nedan. Beskriv och redovisa följande:
  • Din karriär och ditt utövande som konstnär. Bifoga om möjligt bilder på eller länkar till din konst samt intyg från eventuella konstutbildningar.
  • Vilket ditt särskilda behov är. Det kan innebära nedsatt hälsa eller begränsande fysiska, psykiska eller ekonomiska omständigheter. Bifoga gärna intyg från läkare eller utdrag från Skatteverket som kan styrka din behövande situation.
För mer information kontakta Lisa Ernberg, telefon 046-359 47 36
Ansökan skickas antingen in via mail till lisa.ernberg@lund.se eller via post till:
Kultur och Fritidsförvaltningen Frida / Otto Janssons fond
Box 41
221 00 Lund

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1 november).