Skriv ut

Idrottsstipendium

Stipendier


Som stöd till ungdomsidrotten i Lund delar Lunds kommun varje år ut stipendier till personer eller föreningar som gjort särskilt betydande idrottsinsatser. Stipendiaterna ska vara under 20 år gamla.

Ansökan görs direkt via formuläret och utan att logga in. Ange max 150 ord vid nomineringen.

Bestämmelse för Lunds kultur- och fritidsnämndens idrottsstipendium
Reglerna är antagna i kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2013
  • För att främja ungdomsidrotten i Lunds kommun skall Lunds kultur- och fritidsnämnd som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla idrottsprestationer inom någon idrottsgren årligen utdela idrottsstipendium á 20 000 kr. Stipendiet kan delas mellan såväl flera personer som utdelas lag eller idrottsföreningar. Stipendiet kan erhållas endast en gång av samma mottagare.
  • Stipendium kan endast tilldelas personer som representerar någon idrottsförening i Lunds kommun och som ej fyllt 20 år eller idrottsförening som bedriver ungdomsverksamhet inom Lunds kommun.
  • Stipendiater utses varje år före januari månads utgång. Stipendiet överlämnas av kultur- och fritidsnämndens ordförande eller utsedd ersättare. Överlämnandet bör ske under första kvartalet. Det åligger nämnden att informera om stipendiet på lämpligt sätt.
  • Innan kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om tilldelning av stipendium bör yttrande över inkomna förslag inhämtas från kultur- och fritidsförvaltningens olika samarbetspartners inom idrottsrörelsen.
Information
För mer information kontakta Kenneth Mattsson

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1 december).