Skriv ut

Ungdomsledarstipendium

Stipendier


Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom en ideell förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är verksamma i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen.

Ansökan görs direkt via formuläret och utan att logga in. Ange max 150 ord vid nomineringen.

Bestämmelse för kultur- och fritidsnämndens ungdomsledarstipendium
Reglerna är antagna i kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2013
  • Lunds kommuns ungdomsledarstipendium utdelas som stöd och uppmuntran till ungdomsledare för förtjänstfull verksamhet inom ideell förening eller annat sammanhang.
    Stipendium må endast tilldelas person som är verksam i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen.
  • Stipendierna utdelas av Lunds kultur- och fritidsnämnd. Stipendiaterna utses varje år före januari månads utgång.
  • Stipendierna utdelas årligen inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag (20 000 kr). Kultur- och fritidsnämnden äger bestämma stipendiernas antal och storlek, dock att stipendium i regel ej bör understiga 5 000 kr.
  • Förslag på kandidater skall gå via föreningen/organisationens styrelse eller utsedd representant, och skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 december. Det åligger kultur- och fritidsnämnden att informera om stipendiet på lämpligt sätt.
Information
För mer information om stipendiet kontakta Kenneth Mattsson

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1 december).