Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun

På denna sida kan du se och ansöka om våra olika bidrag och stöd.
Innan du ansöker behöver du läsa mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser.

Inloggningsuppgifter
För att ansöka om vissa av våra bidrag behöver du ha inloggningsuppgifter. Här ansöker du för att få inloggningsuppgifter.
Verksamhet för barn och ungdomar
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2018) 
Löpande
Utvecklingsbidrag (2018) 
1 april
Bidrag till lovverksamhet (2018) 
15 februari - 30 mars
Bidrag till föreningsarrangemang (2018) 
Löpande
Lokalkompensationsbidrag (2018) 
1 april
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (2018) 
1 april
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd 2 (2018) 
1 mars
Anläggningsbidrag (2018) 
1 april
Ungas egen organisering
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2018) 
Löpande
Föreningsbidrag (2018) 
Löpande
Projektbidrag (2018) 
Löpande
Publika arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag - kultur (2018) 
1 april
Verksamhetsbidrag - kultur (2018) 
1 september
Projektbidrag - idrott (2018) 
1 april
Folkbildning, rättighet och möjlighet
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2018) 
1 april
Utvecklingsbidrag (2018) 
1 april
Verksamhetsbidrag (2018) 
1 april
Bidrag till studieförbund (2018) 
1 maj
Stipendier
 
Ansökan senast
Ansökan
Ungdomsledarstipendium (2018) 
1 december
Idrottsstipendium (2018) 
1 december
Lundapokalen (2018) 
Löpande
Kulturstipendium (2018) 
1 november
Frida och Otto Janssons fond (2018) 
1 november
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Närområdesbidrag (2018) 
1 april