Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun

×
Information

På denna sida kan du se och ansöka om våra olika bidrag och stöd.
Inloggningsuppgifter
För att ansöka om vissa av våra bidrag behöver du ha inloggningsuppgifter. Här ansöker du för att få inloggningsuppgifter.
Osäker på hur du gör? Här finns en instruktionsfilm som visar hur du ansöker.
Stöd till sommarverksamhet
 
Ansökan senast
Ansökan
Sommaraktiviteter med Lov i Lund (2019) 
Löpande
5.2 Verksamhet för barn och ungdomar
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag till lovverksamhet (2019) 
Se informationstext för ansökningsperioder
Startbidrag (2019) 
Löpande
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (2019) 
1 mars
Bidrag till föreningsarrangemang (2019) 
Löpande, dock senast den 1 december
Utvecklingsbidrag (2019) 
Löpande, dock senast den 1 december
Lokalkompensationsbidrag (2019) 
1 mars
Anläggningsbidrag (2019) 
1 april
5.3 Unga Leder Unga
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2019) 
Löpande
Föreningsbidrag (2019) 
Löpande
Projektbidrag (2019) 
Löpande
5.4 Publika arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag - idrott (2019) 
Löpande, dock senast den 1 december
Verksamhetsbidrag - kultur (2019) 
9 september
Projektbidrag - kultur (2019) 
5 november
5.5 Folkbildning, rättighet & möjlighet
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2019) 
4 mars 2020
Verksamhetsbidrag (2019) 
4 mars 2020
Utvecklingsbidrag (2019) 
4 mars 2020
Bidrag till studieförbund (2019) 
1 maj 2020
5.6 Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Närområdesbidrag (2019) 
5 november
Ansökan om flagga (2019) 
15 april 2020
Projektkontor Stenkrossen
 
Ansökan senast
Ansökan
Mini: Projekt 0-3 månader (2019) 
Löpande
Midi: Projekt 1 år (2019) 
15 oktober
Maxi: Verksamhet 3 år (2019) 
15 oktober
Stipendier
 
Ansökan senast
Ansökan
Ungdomsledarstipendium (2019) 
1 december
Idrottsstipendium (2019) 
1 december
Lundapokalen (2019) 
1 december
Kulturstipendium (2019) 
1 november
Lunds Kafé AB Fond (2019) 
1 oktober
Frida och Otto Janssons fond (2019) 
1 november