Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun

×
Information

På denna sida kan du se och ansöka om våra olika bidrag och stöd.

Från och med 2020 kan politiska ungdomsförbund med moderparti med mandat i Lunds kommunfullmäktige inte kan erhålla bidrag inom ramen för nämndens bidragssystem
Inloggningsuppgifter
För att ansöka om vissa av våra bidrag behöver du ha inloggningsuppgifter. Här ansöker du för att få inloggningsuppgifter.
Din förenings sida
Här kan du godkänna, kolla och ändra på din förenings sida.
Osäker på hur du gör? Här finns en instruktionsfilm som visar hur du ansöker.
5.2 Verksamhet för barn och unga
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag till lovverksamhet (2020) 
Se informationstext för ansökningsperioder
Startbidrag (2020) 
Bidrag avslutat
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (2020) 
1 mars
Bidrag till föreningsarrangemang (2020) 
1 december
Utvecklingsbidrag (2020) 
Bidrag avslutat
Lokalkompensationsbidrag (2020) 
1 april
Anläggningsbidrag (2020) 
1 april
5.3 Unga Leder Unga
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2020) 
Bidrag avslutat
Föreningsbidrag (2020) 
Löpande
Projektbidrag (2020) 
Löpande
5.4 Publika arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag - idrott (2020) 
Bidrag avslutat
Verksamhetsbidrag - kultur (2020) 
11 september
Projektbidrag - kultur (2020) 
17 augusti
5.5 Folkbildning, rättighet & möjlighet
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
4 mars 2020
Bidrag till studieförbund (2020) 
1 maj 2020
5.6 Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Ansökan om flagga (2020) 
15 april 2021
Närområdesbidrag (2020) 
2 mars
Ansök om stöd (2020) 
Löpande
Projektkontor Stenkrossen
 
Ansökan senast
Ansökan
Mini: Projekt 0-3 månader (2020) 
Möjligheten att ansöka öppnar den 1 september 2020
Midi: Projekt 1 år (2020) 
Nästa ansökningsperiod öppnar den 5 oktober 2020
Maxi: Verksamhet 3 år (2020) 
Nästa ansökningsperiod öppnar den 5 oktober 2020
Stipendier
 
Ansökan senast
Ansökan
Ungdomsledarstipendium (2020) 
1 november
Idrottsstipendium (2020) 
1 november
Lundapokalen (2020) 
1 november
Kulturstipendium (2020) 
1 november
Lunds Kafé AB Fond (2020) 
1 oktober
Frida och Otto Janssons fond (2020) 
1 november