Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun

×
Information
På denna sida kan du se och ansöka om våra olika bidrag och stöd. Klicka på de blå i-ikonerna för läsa mer om varje stöd.
Från och med 2020 kan politiska ungdomsförbund med moderparti med mandat i Lunds kommunfullmäktige inte kan erhålla bidrag inom ramen för nämndens bidragssystem
Information om tillgång till personuppgifter
Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att börja gälla.
Klicka här för att läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter (öppnas i nytt fönster).
Inloggningsuppgifter
För att ansöka om vissa av våra bidrag behöver du ha inloggningsuppgifter. Här ansöker du för att få inloggningsuppgifter.
Tänk på att ni måste vara registrerade i vårt kundregister för att kunna få inloggningsuppgifter.
Här registrerar du dig som förening och som enskild utövare.
Din förenings sida
Här kan du godkänna, kolla och ändra på din förenings sida.
Osäker på hur du gör? Här finns en guide som visar hur du ansöker.
5.2 Stöd till lovverksamhet
Stöd till kostnadsfria lovaktiviteter

Ansök senast: 5 mars 2023

Stöd till kostnadsfria aktiviteter under påsklov - Ändamål - Stödet avser att stimulera föreningar och andra aktörer a...

5.2 Verksamhet för barn och unga
Bidrag till lägerverksamhet

Ansök senast: I god tid innan aktiviteten

Syftet med lägerbidraget är att möjliggöra för föreningar och andra aktörer att arrangera lägerverksamhet där barn och unga e...

Startbidrag

Ansök senast: Löpande

Syftet med bidraget är att uppmuntra personer med ett gemensamt intresse att starta en förening med verksamhet för barn och u...

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Ansök senast: 1 mars (öppet till 12 mars)

Syftet med det kommunala lokala aktivitetsstödet är att främja föreningarnas verksamhet och därigenom bidra till att barn och...

Bidrag till föreningsarrangemang

Ansök senast: 1 december

Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att genomföra arrangemang som synliggör och stärker föreningens verksamh...

Utvecklingsbidrag

Ansök senast: 1 december

Syftet med bidraget är att erbjuda utvecklingsmöjligheter för föreningar som erhåller kommunalt lokalt aktivitetsstöd och som...

Lokalkompensationsbidrag

Ansök senast: 1 april

Lokalkompensationsbidragets syfte är att utjämna förutsättningarna mellan verksamheter som bedrivs i egna lokaler eller som h...

Anläggningsbidrag

Ansök senast: 1 april

Syftet med bidraget är att utjämna skillnaderna i förutsättningarna mellan de föreningar som erbjuds kommunala lokaler och de...

5.3 Unga Leder Unga
Startbidrag

Ansök senast: Löpande

Detta bidrag finns för att stärka och skapa möjligheter för unga att organisera sig i föreningsform utifrån sina egna idéer, ...

Föreningsbidrag

Ansök senast: Ni kan söka en gång om året. Efter föreningens årsmöte.

Detta bidrag finns för att stärka och utveckla demokratin i samhället samt ungas demokratiska värderingar, genom att skapa mö...

Projektbidrag

Ansök senast: Löpande

Syftet med bidraget är att stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att skapa m...

5.4 Publika arrangemang
Projektbidrag - idrott

Ansök senast: 1 december

Det här bidraget kan både du som är amatör och du som är professionell arrangör söka. Projektbidrag söker du för korta, tidsb...

Verksamhetsbidrag - kultur

Ansök senast: 17 oktober

Verksamhetsbidrag för publika arrangemang kan du söka om du tillhör en organisation som bedriver en etablerad och kontinuerli...

Verksamhetsbidrag - kultur 2 år

Ansök senast: 17 oktober

Verksamhetsbidrag för publika arrangemang kan du söka om du tillhör en förening som bedriver en etablerad och kontinuerlig ve...

Projektbidrag - kultur

Ansök senast: 17 april

Det här bidraget kan både du som är amatör och du som är professionell arrangör söka. Projektbidrag söker du för korta, tidsb...

5.5 Folkbildning, rättighet & möjlighet
Verksamhetsbidrag

Ansök senast: 5 april

Verksamhetsbidraget vänder sig till organisationer som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter i samhället. - V...

Bidrag till studieförbund

Ansök senast: 1 maj

Studieförbunden i Lund kan ansöka om verksamhetsbidrag. - För att kunna få verksamhetsbidrag från Lunds kommun ska Studieför...

5.6 Övriga bidrag
Ansökan om flagga

Ansök senast: 14 april

Du som enskild person eller förening bosatt i Lunds kommun kan ansöka om att få en svensk flagga eller fana på nationaldagen....

Närområdesbidrag

Ansök senast: 12 december

Ansökan är öppen 1 februari – 12 december - Det här bidraget ges till projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt b...

Projektkontor Stenkrossen
Mini: Projekt 0-3 månader

Ansök senast: 21 november

Information om Mini; 3-månaders projektstöd inom konst, kultur och innovation - Ansökan är öppen 20 oktober – 20 november - ...

Midi: Projekt 1 år

Ansök senast: 21 november

Information: Midi; 1 års projektstöd inom konst, kultur och innovation - Ansökan är öppen 20 oktober – 20 november - Vem pas...

Maxi: Verksamhet 3 år

Ansök senast: 21 november

Information om Maxi; 3-årigt stöd för verksamhetsutveckling inom konst, kultur och innovation - Ansökan är öppen 20 oktober ...

Stipendier
Ungdomsledarstipendium

Ansök senast: 1 oktober

Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god i...

Idrottsstipendium

Ansök senast: 1 oktober

Som stöd till ungdomsidrotten i Lund delar Lunds kommun varje år ut stipendier till personer eller föreningar som gjort särsk...

Lundapokalen

Ansök senast: 1 oktober

Lunds kommun delar årligen ut Lundapokalen till en person, ett lag eller en förening som är verksam i Lunds kommun eller som ...

Kulturstipendium

Ansök senast: 2 maj

Kulturstipendium kan du söka om du har anknytning till Lund och är i början av din karriär. Framför allt brukar stipendierna ...

Lunds Kafé AB Fond

Ansök senast: 1 oktober

Lunds Kafé AB fond ger varje år ett bidrag med syfte att stödja allmänt kulturella och sociala ändamål. Sista ansökningsdag ä...

Frida och Otto Janssons fond

Ansök senast: 1 november

Du kan söka pengar från Frida och Otta Janssons fond om du är aktiv konstnär över 60 år, bosatt i Skåne och är i behov av sär...