Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i Lunds Kommun

Information
På denna sida kan du se och ansöka om våra olika bidrag och stöd.
Innan du ansöker behöver du läsa mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser.
Information om tillgång till personuppgifter Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att börja gälla.
Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter.
Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Kultur- och fritidsförvaltningen har därför uppdaterat sin personuppgiftspolicy:
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du/ni ska kunna söka bidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna söka bidrag.
Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal.
Ansvarig för behandlingen är kultur- och fritidsnämnden i Lund och personuppgifterna kommer att behandlas av bidragsadministratörer på kultur- och fritidsförvaltningen.
Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen.
Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen.
Klagomål med anledning av personuppgifts-behandlingen ska ställas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
046-355000

Dataskyddsombud
Kultur- och fritidsörvaltningen har utsett ett dataskyddsombud som nås via: e-post, klicka här eller på telefon 046-359 60 81.
Inloggningsuppgifter För att ansöka om vissa av våra bidrag behöver du ha inloggningsuppgifter. Här ansöker du för att få inloggningsuppgifter.

Osäker på hur du gör? Här finns en instruktionsfilm som visar hur du ansöker.
(Dölj info)
Verksamhet för barn och ungdomar
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2018) 
Löpande
Utvecklingsbidrag (2018) 
1 april
Bidrag till lovverksamhet (2018) 
Löpande
Bidrag till föreningsarrangemang (2018) 
Löpande
Lokalkompensationsbidrag (2018) 
8 april
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (2018) 
8 april
Anläggningsbidrag (2018) 
8 april
Ungas egen organisering
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2018) 
Löpande
Föreningsbidrag (2018) 
Löpande
Projektbidrag (2018) 
Löpande
Publika arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag - kultur (2018) 
1 april
Verksamhetsbidrag - kultur (2018) 
1 september
Projektbidrag - idrott (2018) 
Löpande
Folkbildning, rättighet och möjlighet
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2018) 
1 september
Utvecklingsbidrag (2018) 
1 september
Verksamhetsbidrag (2018) 
1 mars 2019
Bidrag till studieförbund (2018) 
1 maj
Stipendier
 
Ansökan senast
Ansökan
Ungdomsledarstipendium (2018) 
1 december
Idrottsstipendium (2018) 
1 december
Lundapokalen (2018) 
Löpande
Kulturstipendium (2018) 
1 november
Frida och Otto Janssons fond (2018) 
1 november
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Närområdesbidrag (2018) 
1 april
Ansökan om flagga (2018) 
15 april